V četrtek, 17. 5. 2018 smo na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci organizirali Akcijo zbiranja papirja, kartuš in baterij. Akcijo smo organizirali kot tekmovanje med razredi. Učenci so skupno zbrali 7185 kilogramov papirja, 198,64 kilograma baterij in 383 kartuš. Tehtali in preštevali so učenci 8. razreda v okviru tehniškega dne.
Mentorica SUŠ: Martina Cvetko