Devetošolci so pripravile različne naloge za osmošolce. Ti so jih morali opraviti, če so se želeli potegovati za ključ šole. Po uspešno opravljenih nalogah so našli skriti ključ, ki je za eno leto njihova last.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht