V četrtek, 22. 11. 2018, se je v Športni dvorani ŠIC Ljutomer odvijala Tržnica srednjih šol, ki so jo organizirale šolske svetovalne delavke osnovnih šol. Na prireditvi, so se devetošolcem iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Stročja vas, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Razkrižje, OŠ Križevci, OŠ Veržej in OŠ Mala Nedelja predstavile srednje šole in dijaški domovi iz Pomurske in Podravske regije. Učenci in njihovi starši so lahko predstavnike inštitucij, ki podeljujejo državne in Zoisove štipendije povprašali tudi o štipendijah. Letos so bili na tržnici prisotni še predstavniki podjetja, ki je želelo devetošolce in starše seznaniti z njihovimi kadrovskimi potrebami in možnostjo pridobitve kadrovske štipendije.
Zapisala in foto šolska svetovalna delavka: Martina Cvetko