V času od 7.–12. aprila 2019 bomo na šoli gostili učence partnerskih držav v mednarodnem projektu Erasmus+.

Za učence in njihove spremljevalce iz Poljske in Nemčije so pripravljene pestre aktivnosti na temo projekta Moja država, tvoja država – naša Evropa (Mein Land, dein Land – unser Europa). Gostje bodo spoznali šolo, vrtec, bližnjo in širšo okolico šole, prenočišča pa jim bodo v tem času nudile družine učencev.

Projekt Erasmus+ učencem omogoča razvijanje jezikovne spretnosti v nemščini, razvijanje medkulturnosti ter omogoča vključevanje šolarjev, ki so finančno in socialno zapostavljeni. Projekt traja dve leti.

Vzporedno je šola v Cezanjevcih vključena še v en mednarodni projekt Domislice namesto odpadki (Einfall statt Abfall – Schulerwerke gegen Mullberge), v katerem sodelujejo z učenci iz Nemčije in Madžarske.

Ne samo mi tudi Nemci se veselijo izmenjave. Več o tem.

Zapisala: Manja Gospodarič

Foto: arhiv OŠ Janka Ribiča Cezanjevci