OŠ Janka Ribiča Cezanjevci je Zdrava šola in med trajnostnimi nalogami ima začrtano spodbujanje gibanja in okoljsko osveščanje učencev. V tednu mobilnosti smo med učenci z različnimi aktivnostmi osveščali pomen ekološko prijazne mobilnosti.

»Gremo peš« je letošnja vodilna nit tedna mobilnosti. V ta namen so se nekateri učenci pri urah športa odpravili na kratke pohode okoli šole. Pri tem so bili pozorni na varne in nevarne šolske poti. Voznike so dodatno opozarjali nase z rumenimi baloni iz akcije VARNO V ŠOLO, ki smo jih prejeli od poslanca DZ Andreja Rajh.

Namen akcije iz začetka šolskega leta je, da z baloni opozarjajo na otroke, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu.

V 1. razredu so tudi starše preko domačih nalog spodbujale k temu, da krajše vožnje z avtomobilom zamenjajo s hojo (npr. pot v glasbeno šolo, med trgovinami,…).

Kolo je med najbolj priljubljenimi načini mobilnosti, vendar je učence že od nižjih razredov potrebno opozarjati na pravilno opremo kolesa, uporabo čelade in na upoštevanje prometnih pravil. V petem razredu so v sodelovanju s PP Ljutomer pregledali opremo koles petošolcev, ki so začeli z urjenjem za kolesarski izpit. Opravili so tudi spretnostni poligon.

V 9. razredu so pri biologiji pripravili diskusijo za in proti gibanju. Iskali so argumente za gibanje (pozitivno stališče) in proti (kaj nas zadržuje ovira). Sledilo je soočenje obeh skupin. S tem so si učenci širili obzorja, spoznavali stiske drugih, poslušali in sprejemali mnenja drugih… Radi bi sebe in druge soočili z lastnimi strahovi, težavami in na ta način spoznali, da se kljub različnim stališčem lahko vzpostavi kompromis, ki nas vodi v bolj enotno družbo kljub drugačnosti posameznika.

Sprejemanje drugačnosti je tudi eden izmed glavnih ciljev Erasmus+, kamor smo vključeni že drugo leto zapored. V okviru enega izmed projektov Erasmus+ (Moja dežela) bodo nekateri učenci v prihodnjem tednu opravili izmenjavo na Poljskem. Tako bodo mobilni tudi oni, na malo drugačen način in z daljšim potovanjem.

Bodimo mobilni celo leto in okolju prijazno. Ne pozabimo na svojo varnost.

Zapisala: Nataša Pušenjak