Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je: Za požarno varnost v večstanovanjskih objektih skrbimo vsi.

Vsako leto v šoli in vrtcu izvedemo vajo evakuacije. Cilji vaje je:

  • naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe (evakuacijo šole),
  • preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah,
  • ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita.

Učencem so bila predstavljena tudi gasilska vozila in oprema.

Zapisala: Brigita Hojnik

Foto: Shania Budja