V tednu od 20. 10. 2019 do 25. 10. 2019 bo OŠ Janka Ribiča Cezanjevci gostila izmenjavo učencev iz Nemčije in Madžarske. Učenci skupaj z družinami pričakujejo 15 učencev iz partnerskih šol v projektu Erasmus+.

V tem tednu se bomo posvečali temi projekta  “Domislice namesto odpadki”. Poleg domiselnih načinov recikliranja bodo gostje spoznavali našo šolo, kraj, občino in širšo okolico. Ob vsem tem bodo učenci intenzivno izpostavljeni komunikaciji v tujem jeziku in spoznavanju kultur, drugačnih od naše.

Posebno mesto bomo namenili tudi vrednotam. S prednostno nalogo šole “Zmagujmo z vrednotami”, skušamo učence spodbujati k etičnemu vedenju. V prihodnjih dneh bomo pozornost namenili spoštovanju različnosti in drugačnosti ter kulturnim pluralizmom.

Zapisala: Nataša Pušenjak

Foto: Jasna Lampreht