Pri pouku gospodinjstva smo v 6. razredu veliko razmišljali o onesnaževanju okolja in kaj lahko storimo, da zmanjšamo količino škodljivih snovi in odpadkov. Naš predlog je bil, da izdelamo različne vrste eko košev, jih predstavimo mlajšim učencem in njihov namen doma tudi uporabljamo. Na tak način uresničujemo cilje tudi v projektu Erasmus + Domislice namesto odpadki.

Zapisali: Pia Čarna Vogrinec in Laura Kukovec

Foto: Manja Gospodarič