V okviru karierne orientacije skušamo učencem z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi olajšati odločitev pri izbiri srednješolskega programa. Eden izmed takšnih dogodkov je Tržnica srednjih šol, ki jo vsako leto organiziramo svetovalne delavke. Letos je potekala tržnica 21. 11. 2019 od 16. do 18. ure v Športni dvorani ŠIC Ljutomer. Učenci so si lahko pridobili informacije s strani srednjih šol s Pomurja in Podravja, predstavili so se dijaški domovi, CSD Ljutomer …
Zapisala: Martina Cvetko