Vstopili smo v mesec april in pred nami je že 4. teden dela na daljavo, ki poteka v izrednih razmerah. Le ta prinaša drugačne oblike in metode učenja ter komuniciranja.

Ker nam je delo vsakega posameznika pomembno in bi želeli, da delajo čisto vsi učenci, smo izvedli spletno anketo za starše in povprašali o možnostih in potrebah, ki bi učencem omogočili enakovredno delo na domu.

Veseli smo vaših povratnih informacij, ki so nam vsekakor v pomoč pri načrtovanju poteka pouka na daljavo. Prav tako pa želimo, da tudi vi poiščete našo pomoč in nasvet, kadar jo potrebujete.

Veseli nas, da delo dobro poteka, da imamo dobre odzive učencev in staršev.

V mesecu aprilu ocenjevanja znanja ne bo. Pouk bo temeljil predvsem na utrjevanju znanja in obravnavi temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja z različnimi metodami in oblikami preverjanja znanja. Učitelji pa bodo z upočasnjenim tempom  dela in prilagoditvami nadaljevali načrtovano delo.

Predvsem pa naj vas  ne skrbi, kaj bo takrat, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi. Skupaj bomo našli poti, da uspešno pripeljemo šolsko leto 2019/2020 do zaključka.

Dragi naši učenci. Moramo vas pohvaliti,  saj ste do sedaj pokazali  veliko samostojnosti in odgovornosti. Da sledite navodilom učiteljev ter jim tudi posredujete povratne informacije, rešene naloge, ki so nek dokaz dela doma. Zavedamo se, da vam ni bilo lahko in vam izrekamo pohvalo.

Spoštovani starši. Tudi vam vsa zahvala, saj poleg svojih obveznostih in skrbi še zraven vlagate veliko časa ter nudite otrokom pomoč pri učenju. S tem uspešno premagujejo težave na drugačni poti pridobivanja znanja.

Želimo vam, da skupaj s svojimi otroci vseeno najdete čas, da se poveselite in nasmejite ter počnete tisto, kar vas pomirja, povezuje in izpopolnjuje. Vsem nam naj ostane prijeten občutek, da smo skupaj in da bomo z razumevanjem drug drugega zmogli.

Ostanite zdravi, ostanite doma, odgovorno pristopajte do dela in nasploh do življenja in zdravja, ki je naša največja vrednota.

Skupaj zmoremo vse, še tako težke preizkušnje.

Naj bodo prihajajoči dnevi svetli, pozitivni in obarvani s pričakovanji prazničnih dni.

Kolektiv OŠ Janka Ribiča Cezanjevci