Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci spada v mrežo Zdravih šol. 7. aprila smo obeležili dan zdravja, ki ima v letošnjem letu še posebno težo. Naši učitelji so temo KORONAVIRUS in druge, trenutno pomembne zdravstvene teme, ozaveščali tudi med učenci in starši v delu na daljavo.

Seznanjanje s higieno rok in osnovnimi preventivnimi ukrepi je na šoli potekalo že pred zaprtjem šol.

Četrtošolci so morali poiskati članke o virusu v časopisu ali na spletu ter se o prebranem pogovoriti s starši. Razredničarka jih spodbuja k gibanju, higieni, skrbi za zdravje in okolje.

Petošolci so pri obravnavi Butalci pisali ustvarjalne pripovedi Butalci in koronavirus. Pri likovni umetnosti so ustvarili maketo Koronavirus na vasi/v mestu. Nekatere makete so nosile zelo pomembna sporočila. Na 1. april pa so si pogledali  tudi nekaj karikatur, povezanih s koronavirusom in s »koronašolo«.

Šolska svetovalna delavka je na svojem Padletu zbrala zanimive povezane s temo zdravje.

Učenci od 6. do 9. razreda zbirajo članke na temo koronavirus. Prav tako so si ogledali pravljice povezane z novim virusom. Slednje so morali nekomu prebrati.

Učenci 9. razreda so si ogledali predstavitev o antibiotkih in odkrivanju novih zdravil.

Starejši učenci o tem veliko govorijo tudi na socialnih omrežjih. Izmenjujejo si novice, fotografije, se pogovarjajo o zdravju in preventivi.

Učenci so razredničarkam po dogovoru pošiljali fotografije o aktivnem preživljanju prostega časa ali o ravnanju v času izolacije.

O našem delu so poročali tudi na Schools for Health in Europe Network Foundation. Članek najdete med objavami na https://www.facebook.com/pg/SchoolsHealthEurope/posts/?ref=page_internal.

Zapisala: Nataša Pušenjak