Spoštovani starši, dragi učenci,

v ponedeljek, 1. 6. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata za učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa za učence od 6. do 8. razreda. V skladu s strokovnimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ, smo pripravili pravila za varno vrnitev v šolo.

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo vašo podporo, spoštovani starši, za katero se vam iskreno zahvaljujemo.

Veselimo se ponovnega snidenja. Z odgovornostjo in vzgledom gremo naprej.

Protokol za starše in učence za delo v šoli od 1. 6. 2020

 1. Pred prihodom v šolo je potrebno oddati izpolnjeno izjavo. V šolo hodijo le zdravi otroci.
 2. Starši v šolo ne vstopate. Otrok vstopa v šolo skozi vhod ob parkirišču za telovadnico ob napovedani uri. Tudi pred vstopom v šolo je potrebno upoštevati razdaljo med osebami 1,5 do 2 metra.
 3. Pred vstopom v šolo si je potrebno razkužiti roke.
 4. Učitelj ali informator prevzame otroka in ga pospremi do matične učilnice skupine. Otroci se sezujejo, si čevlje odložijo v omarico in obujejo copate.
 5. Dejavnosti obveznega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v matični učilnici.
 6. Otroci si s sabo prinašajo plastenko z vodo.
 1. Otroci ne nosijo mask. S seboj prinesejo šolske potrebščine, dodatna oblačila (prostore se bo pogosto zračilo), po potrebi tudi kapo in sredstvo za zaščito pred soncem (ker bo veliko dejavnosti potekalo zunaj). Starši bodite pozorni in dnevno preglejte telo otroka za zaščito pred klopi.
 2. Učenci šolskih torb, pripomočkov in zvezkov predvidoma ne nosijo domov, razen, če učitelj odloči drugače.
 3. NIJZ priporoča, da otroci v šolo prihajajo peš ali z individualnimi prevozi brez združevanja otrok.
 4. Malico učenci opravijo v učilnicah, kosilo v jedilnici. Storitve, kot so: odjava malice, izdaja potrdil o šolanju, je možno urediti v tajništvu po predhodni najavi po telefonu 02 580 11 15.
 5. Učenci odhajajo domov po pouku oz. ob naslednjih urah v skladu z uro, označeno v izjavi.
 6. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.
 7. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti razrednika.
 8. Morebitna vprašanja naslovite na razrednika, svetovalno službo oz. ravnateljico.