Po štirih mesecih pouka na daljavo smo z veseljem dočakali dan, ko bomo ponovno v šoli vsi. 

V ponedeljek, 22. 2. 2021, pridejo v šolo še učenci od 4. do 9. razreda.

Delo v šoli bo potekalo po modelu B, to pa pomeni, da moramo izvajati stroge varnostne ukrepe, učenci ostajajo v mehurčkih v okviru svojih oddelkov. Izvajamo redni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje in obvezne predmete, ki potekajo v okviru enega razreda. Neobvezne izbirne predmete bomo še ta teden izvajali na daljavo, za naslednje tedne pa vam naknadno sporočimo. Iinteresne dejavnosti bomo izvajali v omejenem obsegu, kolikor bo mogoče. V jutranje varstvo in podaljšano bivanje naj prihajajo učenke in učenci, ki le-to nujno potrebujejo.

Prve tri tedne, ko so bili v šoli učenci od 1. do 3. razreda, smo z odgovornim vedenjem vseh uspešno izpeljali pouk. Nismo imeli nobene karantene. Sedaj nas bo v šolskem prostoru še veliko več in zato je zelo pomembno, da vsi ravnamo odgovorno, upoštevamo pravila in navodila varnega dela. Le tako bomo v šoli lahko tudi ostali.

Razredniki bodo vse učence pred prihodom v šolo podrobno obvestili o načinu vstopanja v šolo, protokolih preobuvanja, matičnih učilnicah in načinu prehranjevanja.

Prosim vse, da:

– v šolo pridejo samo zdravi učenci, – na šolskih avtobusih učenci nosijo maske, – ob vstopu v šolo učenci nosijo maske obvezno, razen v matični učilnici, – učenci naj imajo topla oblačila pri sebi v učilnici, saj se prostori pogosto zračijo.

Posebnosti:

  • učenci so v mehurčkih – samo v okviru svojega oddelka v matični učilnici, izjema je šport,
  • malicajo v učilnicah, razpored kosil bo objavljen,
  • starši v šolo ne vstopate, razen po predhodni najavi in dogovoru,
  • govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo,
  • o vsakem sumu na okužbo ali okužbi v domačem okolju takoj obvestite razredničarko/razrednika in otroka zadržite doma,
  • za prihod v šolo in iz šole bo organiziran avtobusni prevoz, ki bo potekal po ustaljenem voznem redu iz meseca septembra 2020. Uporaba zaščitnih mask na avtobusu je obvezna.

Pred nami je čas velikih izzivov. Učiteljice in učitelji se zavedajo, da bo potreben določen čas, da se učenci ponovno privadijo delu v šoli, da je potrebno preveriti znanje in občutke otrok. Zato tudi ocenjevanje v naslednjih dveh tednih ne bo naša prioriteta. Strokovni aktivi na šoli bodo ocenili, kdaj se bomo lotili tega področja našega dela in o tem učence tudi pravočasno obvestili.

V želji, da ostanemo zdravi, strpni in optimistični, vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica: Brigita Hojnik