Vračanje v šolo se večina učencev veseli. Z učenci od 6. do 9. razreda smo si enotni, da so vsebine, ki jih lahko obravnavamo na daljavo in jih v šoli teže izvedemo (kvizi, iskanje informacij po spletu, izdelava predstavitev …) in so vsebine, ki jih lažje izvedemo v šoli kot na daljavo (praktične delo, sodelovalno delo, terensko in eksperimentalno delo). Zbrala sem nekaj utrinkov pouka pri predmetu naravoslovje, biologija in kemija.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht