Učenci 6. r so utrjevali svoje znanje o celici. Doma so si naredili načrt za izdelavo rastlinske celice, si pripravili material in v šoli izdelali maketo celice. Naučili so se samostojno pripraviti mokri preparat in si ogledali celice čebule pod mikroskopom.

Takšen način učenja in utrjevanja znanja je učencem in meni predstavljal izziv, ki smo ga z vztrajnostjo, medsebojno pomočjo in navdušenjem nad učenjem z raziskovanjem uspešno premagali.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht