Letošnji razpis za pridobitev naziva »Kulturna šola 2021« se pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti izvaja že 15. leto zapored.

Tudi naša šola, OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI,  je letos posredovala vso zahtevano dokumentacijo. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog je sprejela sklep, katere šole skladno z razpisnimi kriteriji izpolnjujejo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, da se jim za obdobje 2021-2025 podeli naziv “Kulturna šola”.

Med njimi je letos tudi Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, ki si je naziv pridobila oz. podaljšala za 5 let (2021-2025).

Vodja Območne izpostave JSKD Ljutomer, gospa Mira Rebernik Žižek, je v petek, 4. 11. 2021 šoli izročila zastavo, priznanje in potrdilo.

Čestitamo.

Zapisala: Brigita Hojnik