Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Določila glede samotestiranja učencev se začne uporabljati v sredo, 17. 11.
2021.

Priloga: Protokol samotestiranja

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Soglasja za v podpis bodo učenci dobili v ponedeljek v šoli oz. v prilogi SOGLASJE.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo.

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli z razumevanjem.

Smo v času, ki od nas zahteva ogromno mero razumevanja, strpnosti, odgovornosti.

Ravnateljica: Brigita Hojnik