19. 11. 2021 bomo tudi na naši šoli obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni  slovenski zajtrk (TSZ) v obliki naravoslovnega dne.

Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato se bomo letos pri  obeleževanju dneva slovenske hrane in izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka več pogovarjate o vlogi in pomenu domačega sadja in zelenjave.  Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk s sadjem – super dan!«. 

Letos se prvič v tednu Dneva slovenske hrane, Tradicionalnega slovenskega zajtrka pridružuje vseslovenska akcija Tradicionalnega slovenskega kosila (na jedilniku OŠ Janka Ribiča je obeležen Teden tradicionalnih lokalnih jedi.  

Po zajtrku sledijo delavnice. Vsak razred bo spoznaval temo in pripravil predstavitev, ki si jo bodo ogledali vsi učenci šole.

Pripravila: Jasna Lampreht

 

Oznake: