9. 11. 2021 smo z naravoslovnim dnevom obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni  slovenski zajtrk (TSZ). Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave. Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk s sadjem – super dan!«. 

Vsak razred je raziskoval določeno temo in pripravil plakat, ki si ga bodo ogledali vsi učenci šole. Nekateri učenci so s svojim razredom ali razrednikom sodelovali na daljavo.

Zapisala: Jasna Lampreht Foto: Žalar, Gospodarič, Sever, Žibrat, Ramšak, Lampreht.