Učenci 6. razreda so izdelali herbarij travniških rastlin ter maketo cveta. Svoje izdelke so predstavili učencem OPB.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht

 

Oznake: ,