Na OŠ Janka Ribiča je od 16. do 23. maja potekal projektni teden na temo čebel.

Učenci so bili v projektnem tednu deležni različnih aktivnosti, s katerimi so spoznavali čebele in njihov pomen. Aktivnosti so potekale v sklopu TVU 2022 in Zdrave šole, ob svetovnem dnevu čebel.

Delovali smo kot čebelja družina. Vsak od nas je imel svojo vlogo v tem čudovitem tednu. Med seboj smo se medgeneracijsko in medpredmetno povezovali, si pomagali in sodelovali.

Knjižničarka je za celotno razredno stopnjo pripravila umetnostna in neumetnostna besedila na temo čebel. Učiteljica plesnega krožka je pripravila čebelji ples. Učiteljice tujih jezikov so v svoje interesne ure in pouk vnesle besedišče, povezano s čebelami. Prvošolci so na šolskem vrtu posejali sončnice, ki bodo privabljale čebele. Pri gospodinjstvu so šestošolci pekli medenjake. V podaljšanem bivanju so starejši oddelki za mlajše pripravili didaktične igre iz naravnih materialov.

Petošolci so po vasi organizirali učni sprehod, na katerem so si učenci od 1. do 4. razreda lahko ogledali vaške čebelnjake, stare več kot 100 let. Mlajšim učencem so na sprehodu pripravili različne naloge in uganke, pridružil se nam je tudi eden od lastnikov čebelnjaka, g. Franc Novak. Prijazno se zahvaljujemo družinam Novak, Šauperl in Vaupotič, da so nas spustili na svoja dvorišča.

Sedmošolci so bili mentorji prvošolcem. Izdelali so voščilnico in jo podarili, spoznali zgradbo telesa čebele, rešili učni list in si ogledali čebelo s pomočjo stereo lupe. Za uspešno opravljeno delo so dobili značko, ki so si jo izdelali sami.

Aktivnosti smo sklenili na šolskem dvorišču, kjer so zaplesale čebelice in čmrlji plesnega krožka. Kdor je imel srečo, je poskusil slastne medenjake. Še dolgo pa bodo šolo krasili številni izdelki, ki so v tem tednu nastali.

Vabljeni k ogledu galerije.