Ob svetovnem dnevu živali smo želeli, da učenci naše šole razmislijo o odnosu človeka do živali in da ozavestijo, da naš odnos ni vedno v korist živali, temveč je v korist človeka. Pomembno se nam je zdelo, da otroci dojemajo živali kot čuteča bitja, ki potrebujejo bivališče, hrano, nego, socialni stik … Spoznali so, da se je odnos do živali nekoč (lov, udomačevanje, uporaba pri delu) in danes (hišni ljubljenčki, prijatelji, zaupniki, pomagajo pri izražanju čustev, pri zdravljenju različnih primanjkljajev na fizični in čustveni ravni …) spremenil.

Učenci prve triade so z obiskom kasaškega muzeja v Ljutomeru in s sprehodom po Tinkovi poti spoznavali vrsto konja kasač, zgodovino konjskih dirk in priprave na nje, nesnovno kulturno dediščino in zaslužne ljudi, ki so delovali na področju Ljutomera. V Splošni knjižnici Ljutomer so se udeležili pravljične ure in si ogledali tudi njihov muzej.

Učenci druge in tretje triade so ta dan obeležili z obiskom zavetišča za živali Mala hiša v Lukačevcih, kjer so jim predstavili njihovo delovanje. Pot so nadaljevali na veterinarski postaji Nabergoj, kjer se poleg svoje osnovne dejavnosti ukvarjajo tudi s skrbjo za prostoživeče živali, kot so štorklje, ježi, sove, lisice …, kar je njihovo poslanstvo že več desetletij. Z zanimivim predavanjem in ogledom filma so spoznali vpliv človeka na okolje in s tem tudi na živa bitja v njem, tudi na človeka, čeprav se tega velikokrat ne zavedamo. 

Učenci od 4. do 9. razreda so poleg naravne spoznavali tudi kulturno dediščino. Ogledali so si evropsko vas štorkelj Veliko Polano in rojstno hišo pisatelja Miška Kranjca ter cerkev Gospodovega vnebohoda, ki jo domačini imenujejo ‘Bela golobica’ in je znan spomenik sakralne arhitekture slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. S tem so obeležili 150. obletnico njegovega rojstva.

V septembru smo na šoli v okviru dejavnosti, ki jih izvajamo kot prostovoljska šola, organizirali zbiralno akcijo, kje so učenci in zaposleni prostovoljno prispevali hrano za živali v zavetišču. Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in tako opravili dobro delo, se zahvaljujemo.

Če smo se po izvedbi tega dne zamislili in mogoče tudi spremenili naš odnos do okolja in živih bitij (živali),  je dan za spremembe dosegel svoj namen. Kot učitelji in starši se na šoli zavedamo, da smo zgled pri kreiranju otrokovega odnosa do okolja, v katerem odraščajo in v katerem bodo živeli ali se vanj vračali.

Zapisali in foto: Jasna Lampreht, Katja Nemec, Tadeja Žalar, Martina Cvetko   

 

Oznake: