V četrtek, 6. 10. 2022, smo letošnje prvošolčke sprejeli v Skupnost učencev šole OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Na sprejemu so bile učenke 8. razredov, ki so učencem izrekle dobrodošlico, vzpodbudne besede in napotke. Sprejemu se je pridružila še ravnateljica Brigita Hojnik in predstavnica staršev Irena Magdič. Pedagoginja Martina Cvetko je učence spodbudila naj povedo nekaj o sebi in jih malo preverila, koliko že vedo. Učenci so se zelo izkazali. Vsak izmed njih je na koncu dobil sovico z bonboni. Učenci so dobili tudi lego kocke, s katerimi so se po sprejemu tudi že zaigrali.

Zapisala: Martina Cvetko

Foto: Martina Cvetko in Tadeja Žalar