V ponedeljek, 13. 2. 2023, smo se učenci 7., 8. in 9. razreda odpravili v
Ljubljano. Dan se je pričel z zborom pred šolo ob 7.30. Nato smo se z
avtobusi odpravili v Ljubljano, kjer smo prišli do SNG opera in balet
Ljubljana. Tam smo si ogledali opero Italijanka v Alžiru. Po končani
operi pa smo se odpravili še v Državni zbor Republike Slovenije, kjer so
nam predstavili zgodovino stavbe in potek sprejemanja in predstavljanja
zakonov. Nato smo se odpravili na avtobus in proti domu..

Zapisala: Pia Čarna Vogrinec

Foto: Katja Vunderl, Katja Nemec