5. in 6. razred je vključen v preventivni projekt na področju varnosti.

Nosilec projekta je Uprava uniformirane policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

S projektom želimo otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji, starši in policijo.

Učenci se veselijo obiska policista Saša Ferenčka, ki je učencem doslej predstavil vsebine: poklic in poslanstvo policista, nasilje in pirotehniko.

Več o projektu: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/preventivni-projekti/projekt-policist-leon-svetuje

Zapis in fotografija: Nataša Pušenjak