V torek, 14. 5. 2024, je za učence od 4. do 9. razreda organiziran naravoslovni dan. Ogledali si bomo Rimsko nekropolo, Jamo Pekel in Žičko kartuzijo.

Učenci se zberejo pred šolo ob 7.20, odhod avtobusov proti Šempetru ob 7.30. V Cezanjevce se vračamo ob 15. uri. Za prevoz domov poskrbijo starši.

Uporaba telefonov in ostale digitalne tehnologije ni dovoljena, prav tako prinašanje in uporaba energijskih pijač, psihoaktivnih substanc … V primeru kršitve navodil se ravna v skladu s pravilnikom.

Pomembno! Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni (obisk jame), s sabo naj imajo dodatno hrano, vodo, sadje.

Učenci so bili z informacijami o naravoslovnem dnevu podrobno seznanjeni s strani razrednikov ali vodje ND.

Želimo si lep in sproščen dan, veliko novih spoznanj, druženja in dobre volje.

Vodja ND: Jasna Lampreht

 

Oznake: