Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.00 do 7.30 ure.